Föreningsliv och föreningar

 • Föreningsregister

  Här hittar du de föreningar i Bergs kommun som har valt att registrera sig i kommunens föreningsregister.

 • Lotteritillstånd

  Lotterier är en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor men för att ni ska få anordna lotterier krävs det i de flesta fall antingen registrering eller licens. Bergs kommun ansvarar endast för så kallade registreringslotterier.

 • Riksidrottsförbundet

  Riksidrottsförbundet får årligen ett anslag från staten. Den största andelen av medlen fördelas sedan vidare till framför allt idrottsföreningar och idrottsförbund.

 • Starta förening

  I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär att en grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste dock givetvis följa de lagar och regler som gäller i samhället. Dessutom finns en hel del praxis som styr föreningarnas verksamhet.

 • Sök bidrag, stöd och stipendier

  Information om kommunala föreningsbidrag, bygdemedel, kulturpris, kulturbidrag, stipendier och fonder samt externa projektmedel och stöd.