Starta förening

I Sverige kan en grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna, det finns ingen lag om att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Föreningen måste dock givetvis följa de lagar och regler som gäller i samhället. Dessutom finns en hel del praxis som styr föreningarnas verksamhet.

Här hittar du exempel på

Om föreningen behöver ett organisationsnummer

Alla föreningar som behöver ett organisationsnummer av en anledning exempelvis föreningar som är RF (Riksidrottsförbundet) anslutna måste lämna uppgifter om sina inkomster och utgifter till den lokala skattemyndigheten.

Uppgifterna lämnar man på en deklarationsblankett eller en blankett för särskild uppgift. Föreningen blir då registrerad hos den lokala skattemyndigheten och får ett eget organisationsnummer. För att registreras i detta sammanhang måste föreningen skicka in stadgar och uppgifter på den styrelse som blivit vald på ett medlemsmöte.