Starta förening

I Sverige kan en grupp människor bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna, det finns ingen lag om att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Föreningen måste dock givetvis följa de lagar och regler som gäller i samhället. Dessutom finns en hel del praxis som styr föreningarnas verksamhet.

Funderar du på att starta en förening så hittar du information om vad som gäller och hur du ska gå till väga på Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du läsa mer om hur det fungerar och vad som skiljer de olika föreningsformerna åt.

Organisationsnummer för ideella föreningar

Det finns inget krav på att en ideell förening ska ha ett organisationsnummer. Däremot måste föreningen ha ett organisationsnummer om ni till exempel ska öppna ett bankkonto, hyra en lokal, ansöka om bidrag, betala ut lön eller arvode, eller utföra uppdrag åt företag och kommuner.

Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket på avsedd blankett. Skicka med kopior av föreningens stadgar och protokoll som visar aktuell styrelse med din ansökan.