Friluftsliv och natur

 • Allemansrätten

  Allemansrätten innebär att den som rör sig i skog och mark ska ta hänsyn till växt- och djurliv, lika väl som till markägare och andra människor i närheten. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

 • Badhus

  I Bergs kommun finns två kommunala simhallar. Nedan kan du läsa om ordinarie öppettider samt information om hur du kan boka simhallarna under övriga tider.

 • Badplatser

  Runt om i kommun finns gott om naturliga badplatser. Vid sex av dem kontrolleras vattenkvaliteten två gånger per år.

 • Fiske

  Fiske är den största fritidssysselsättningen och för många även livets rekreation. Man räknar med att nästan hälften av landets invånare någon gång har fiskat och att 2-3 miljoner personer fiskar varje år. Bergs kommun har 19 kortfiskeområden på sina 610 000 hektar mark och vatten.

 • Jakt och skjutbanor

  Inom kommungränsen har du möjlighet att jaga småvilt på renbetesfjäll och i skogslandet. Kommunen äger mark som idag driftas av Svenska Jägareförbundet. De har kurser i allt som har med jakt att göra.

 • Naturreservat

  Inom Bergs kommun finns ett flertal naturreservat och andra skyddade naturområden. Naturreservat bildas för att värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer och se till så att de inte förstörs av mänsklig påverkan.

 • Skid- och motionsspår

  I Bergs kommun finns det skid- och motionsspår som är elbelysta på flera platser. Den ort som mest förknippas med längdskidåkning är givetvis guldbyn Åsarna, men över hela kommunen finns bra längdskidåkning omgiven av fantastiska miljöer. Här hittar du information om öppettider, belysning och drifthållare för motionsspåren.