Badplatser

Runt om i kommun finns gott om naturliga badplatser. Vid sju av dem kontrolleras vattenkvaliteten två gånger per år.

Bergs kommun är inte huvudman för dessa badplatser utan stöttar dessa genom att marknadsföra dem, bekosta soptömning, utföra vattenprover samt ekonomiskt bidrag till drift.