Badplatser

bord som står på en sandstrand omgiven av träd. i bakgrunden syns en sjö.

Nästelnsjön

Runt om i kommun finns gott om naturliga badplatser. Vid sex av dem kontrolleras vattenkvaliteten två gånger per år.

Bergs kommun är inte huvudman för dessa badplatser utan stöttar dessa genom att marknadsföra dem, bekosta soptömning, utföra vattenprover samt ekonomiskt bidrag till drift.