Fiske

Fiske är den största fritidssysselsättningen och för många även livets rekreation. Man räknar med att nästan hälften av landets invånare någon gång har fiskat och att 2-3 miljoner personer fiskar varje år. Bergs kommun har 19 kortfiskeområden på sina 610 000 hektar mark och vatten.

Många av våra fiskeplatser är lättåtkomliga men tycker du om att fiska i ensamhet i lugn och ro så har du stor möjlighet att få den önskan uppfylld här. Vårt vatten är naturligt rent och drickbart direkt på plats.

I Bergs kommun finns 19 kortfiskeområden med ett varierat fiskeutbud från fjällfiske till ström- och sjöfiske i skogslandet. Sexton (16) fiskeområden är tillgänglig för köp av fiskekort 24 timmar om dygnet och omfattar 325 000 hektar av kommunens 610 000 totala areal.

Fiska i Bergs kommun Länk till annan webbplats.