Jakt och skjutbanor

Inom kommungränsen har du möjlighet att jaga småvilt på renbetesfjäll och i skogslandet. Kommunen äger mark som idag driftas av Svenska Jägareförbundet. De har kurser i allt som har med jakt att göra.

Regering och riksdag har beslutat att småviltsjakt skall upplåtas som kortjakt på renbetesfjällen i Jämtlands län. Jakttillståndet gäller för upplåten mark inom angivna fjällkommuner. Länsstyrelsen har även ansvaret för bevakning och viltvård inom renbetesfjällen i länet. Länsstyrelsen är involverad i vissa former av jakt. Älgjakten dominerar, men myndigheten berörs även av jakt på björn och lo.

Viggesågen

Bergs jaktvårdskrets arrenderar sedan tre år tillbaka 3000 hektar jaktmark av Bergs kommun. Till jaktmarken finns en anläggning där cirka tio gäster kan övernatta. Föreningen erbjuder nya jägare och medlemmar möjlighet att jaga både småvilt och älg.

Skjutbanor i Bergs kommun

 • Börtnan & Skålans Jaktskyttebana
  • Rolf Karlsson 0687-320 86
 • Ovikens Jaktskyttebana
  • Jan Olsson tel 0643-10469 , 070-3144176
 • Persåsens Jaktskyttebana
  • Nils 070-320 91 85
  • Bobbo 070-340 70 82
 • Rätans Jaktskyttebana
  • Ingvar Haraldsson 0682-102 55, 070-359 62 38
 • Storsjö Jaktskyttebana
  • Kent Moén, 0687-21110
 • Svenstaviks skjutbana
  • Jimmie Berglund 070 – 373 81 67
 • Viggesågen Bergs jaktvårdskrets
  • Sven-Gunnar Sivertsson 070-583 51 48
 • Åsarna Jaktskyttebana
  • Robert Olausson  073 – 070 90 43