Allemansrätten

Allemansrätten innebär att den som rör sig i skog och mark ska ta hänsyn till växt- och djurliv, lika väl som till markägare och andra människor i närheten. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Tack vare allemansrätten har alla tillgång till naturen. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller plockar bär i skogen. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke.

Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme. Vi får inte skada natur och djurliv, och vi måste visa hänsyn till markägare och andra människor ute i naturen.

Inte störa, inte förstöra

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn till markägare och andra besökare. Alltså inte störa och inte förstöra, som allemansrätten kort brukar sammanfattas med.

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet - mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar, regeringsformen. Men allemansrätten är i sig ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar den.

Lagar sätter gränser för vad som är tillåtet

Detta går inte alltid att ge exakta besked om vad som är tillåtet att göra i naturen. Allemansrätten kan tolkas i domstol, men rättsfallen som rör allemansrätten är få.

Vi betraktar ofta allemansrätten som ett kulturarv, och ibland till och med som en nationalsymbol. Begreppet "allemansrätt" är sannolikt inte äldre än från 1900-talets mitt, men delar av det vi idag kallar allemansrätten kan härledas mycket långt tillbaka i tiden.

Allemansrätten gäller för oss alla. Den har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, inte bara för den enskilde utan också för organisationer och turistnäring.

Organisationer och turistföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet. I grunden gäller dock allemansrätten för enskilda individer och inte grupper.

På Naturvårdsverkets webbplats finns utökad information om vad allemansrätten är och vilka begränsningar som finns för att till exempel tälta på annans mark, göra upp eld och mycket annat.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.