Sök bidrag, stöd och stipendier

 • Bygdemedel

  Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

 • Externa projektmedel och andra stöd

  Om ni har en idé men saknar pengar för det så kan projektmedel vara en lösning. De finns för att underlätta så föreningar, företag och ibland även enskilda personer ska få en möjlighet att göra verklighet av sina idéer. Det kan vara utveckling av motionsspår eller leder, nya samarbetssätt, olika evenemang eller naturvård.

 • Kommunala föreningsbidrag

  I Bergs kommun finns kommunala bidrag att söka för ideella föreningar med verksamhet och säte i Bergs kommun. Anslagsramarna fastställs årligen av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut och administreras av Tillväxtavdelningen.

 • Kulturbidrag

  Kulturbidraget är till för att främja kulturyttringar som musik, dans, konst, teater och litteratur i form av konserter, föreställningar, musikcaféer, utställningar, författarbesök och eventuellt forskning i dessa kulturyttringar som gagnar kommunens kulturella utveckling

 • Kulturpris och stipendium

  Varje år delar Bergs kommun ut ett kulturpris för förtjänstfull kulturgärning inom kommunen samt ger möjlighet att ansöka om kulturstipendium.

 • Riksidrottsförbundet

  Riksidrottsförbundet får årligen ett anslag från staten. Den största andelen av medlen fördelas sedan vidare till framför allt idrottsföreningar och idrottsförbund.

 • Stipendier och fonder

  Det finns idag ett antal fonder som Bergs kommun förvaltar och som du kan söka bidrag från.