Sök bidrag, stöd och stipendier

 • Bygdemedel

  Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

 • Externa projektmedel och andra stöd

  Om ni har en idé men saknar pengar för det så kan projektmedel vara en lösning. De finns för att underlätta för föreningar, företag och ibland även enskilda personer att göra verklighet av sina idéer. Det kan vara utveckling av motionsspår eller leder, nya samarbetssätt, olika evenemang eller naturvård.

 • Kommunala föreningsbidrag

  I Bergs kommun finns flera kommunala bidrag att söka för ideella föreningar med verksamhet och säte i Bergs kommun. Anslagsramarna fastställs årligen av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut och administreras av Tillväxtavdelningen.

 • Kulturbidrag

  Kulturbidraget är till för att stötta kulturyttringar så som musik, dans, konst, teater och litteratur i form av konserter, föreställningar, musikcaféer, utställningar, författarbesök och eventuellt forskning, då dessa stödjer kommunens kulturella utveckling.

 • Kulturpris och kulturstipendium

  Nu är det dags igen - nu utlyser vi 2023 års kulturpris för förtjänstfull kulturgärning inom Bergs kommun, samt ger möjlighet att ansöka om kulturstipendium. Sista nominerings- och ansökningsdatum är den 31 maj.

 • Riksidrottsförbundet

  Riksidrottsförbundet får årligen ett anslag från staten. Den största andelen av medlen fördelas sedan vidare till framför allt idrottsföreningar och idrottsförbund.

 • Stipendier och fonder

  Det finns idag ett antal fonder som Bergs kommun förvaltar och som du kan söka bidrag från.