Kulturbidrag

Kulturbidraget är till för att stötta kulturyttringar så som musik, dans, konst, teater och litteratur i form av konserter, föreställningar, musikcaféer, utställningar, författarbesök och eventuellt forskning, då dessa stödjer kommunens kulturella utveckling.

Du kan ansöka om kulturbidrag för enskilda kulturevenemang eller korta projekt. Evenemangen och projekten ska ha så stor spridning som möjligt till kommunens medborgare.

Både föreningar och enskilda personer kan söka kulturbidrag. Kulturbidrag kan inte sökas för investeringar eller sökas som ett allmänt verksamhetsbidrag.

Ytterligare upplysningar kring kulturbidrag lämnas av kulturchef Gunhild Åkerblom.

Ansökningstider är 15 januari-15 juni och 15 augusti-15 december.

Din ansökan ska ha kommit in till kommunstyrelsen minst 15 dagar innan evenemanget eller projektet ska genomföras. Vi meddelar svar och beslut inom 7 dagar.

I ansökan ska anges

  • Vilka eller vem som söker
  • Beskrivning av verksamhet eller evenemang som ansökan handlar om
  • Budget
  • Hur stort belopp ni söker stöd för
  • Kontonummer till arrangören
  • Adress till ansvarig arrangör eller avsändare

Märk din ansökan

Märk din ansökan med
Kultur i Berg Kulturbidrag kommunstyrelsen

Ansökan kulturbidrag (blankett) Länk till annan webbplats.