Externa projektmedel och andra stöd

Om ni har en idé men saknar pengar för det så kan projektmedel vara en lösning. De finns för att underlätta för föreningar, företag och ibland även enskilda personer att göra verklighet av sina idéer. Det kan vara utveckling av motionsspår eller leder, nya samarbetssätt, olika evenemang eller naturvård.

För att få ta del av de olika projektmedlen måste ett antal krav uppfyllas. Vilka kraven är varierar mellan de olika projektmedlen. Det kan vara vilka som får söka projektmedlen, vad de ska användas till eller graden av medfinansiering som varierar. Kommunen har anställt en projekthandläggare för att hjälpa er.

Grundläggande krav för alla projektmedel är dock att någon tar ansvar för projektet, en så kallad projektägare. Projektägaren är den som driver projektet framåt, skriver under ansökan och intygar den medfinansiering som oftast krävs. Det kan vara en förenings styrelse, ett företag eller en enskild person som står som projektägare.

Innan du söker projektmedel

De frågor ni måste ha svar på när ni kontaktar oss för att få hjälp är:

  • Vad vill ni göra och varför?
  • Vem ska äga och driva projektet?
  • Vad kommer det att kosta på ett ungefär?
  • Vilken är er egen finansiering (ideell tid och/eller pengar)

Efter det hjälper vi er steg för steg för att hitta rätt. Vi kan exempelvis hjälpa er med att undersöka om det kan behövas tillstånd från markägare om ni vill göra något på annans mark, vilket ofta är fallet när man vill jobba med spår och leder. Vi hjälper er även att undersöka om projektet kommer kräva någon form av medfinansiering. Den kan bestå av kontanta medel och/eller av ideellt arbetad tid.

Vi hjälper till att skriva er ansökan utan kostnad. Om ni vill ha hjälp med del- och slutrapporter och/eller andra redovisningar utgår en kostnad som ska tas med i kostnaderna för projektet. Du kan läsa mer om det längre ner på sidan.

Var ute i god tid

De allra flesta projektmedel har långa ledtider (från ansökan till beslut) och ni måste därför kontakta oss i ett tidigt skede om ni vill ha hjälp. Många gånger behöver man komplettera sin ansökan så räkna med minst sex till åtta månader innan ni får ett beslut. För de ansökningar som har fasta ansökningsdatum är det extra viktigt att komma igång i tid så ni hinner klart till det aktuella datumet. Ni kan naturligtvis även kontakta respektive finansiär direkt om ni inte behöver eller vill ha kommunens hjälp.

Vi kan hjälpa till med ansökan

Vi hjälper till att skriva er ansökan utan kostnad. Vill ni även ha hjälp med redovisningar och rapportskrivning kan vi hjälpa er mot en kostnad. Den här kostnaden tar ni med i ansökan om projektsstöd.

Kostnaden för projektadministration, utöver projektansökan, är 300 kr/tim (löpande).

Prisexemplen nedan är endast ungefärliga och förutsätter att bokföring, verifikat och andra handlingar finns på plats och är ordnade. Undantaget här är LONA-medlen som alltid administreras av kommunen.

Prisexempel:

Delrapport för mindre projekt med en projekttid på max 1 år:
8-10 timmar x 300 kr = 2 400 - 3 000 kr

Slutrapport:
10 - 15 timmar x 300 kr = 3 000 - 4 500 kr

Delrapporter för större projekt med en projekttid över 1 år:
3 tillfällen á 4 timmar x 300 kr = 3 600 kr

Slutrapport:
15 - 20 timmar x 300 kr = 4 500 - 6 000 kr