Bygdemedel

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Varje år avsätts medel från vattenregleringsföretagen för att man byggt vattenkraftverk i länet. Kommunerna i Jämtlands län har valt att dela in medlen i en "allmän fond" samt en "näringslivsfond". Av medlen går 50% till den allmänna fonden och 50% till näringslivsfonden. Alla bygdemedel administreras av Länsstyrelsen.

Det går att söka pengar ur respektive del för satsningar som är till gagn för flera. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som är till nytta för allmänheten.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

När ska ansökan vara inne?

Sista ansökningsdag för bygdemedel är 31 oktober varje år. Beviljade bidrag betalas sedan ut under våren påföljande år.

Alla ansökningar görs via E-tjänsten hos Länsstyrelsen.

Läs mer om Bygdemedel på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna fonden

Ur den allmänna fonden söks främst medel av ideella föreningar för investeringar och projekt som syftar till allmän nytta för de inom bygden.

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

Om det inte finns några investeringsprojekt ett år så går det att ackumulera pengarna till kommande år. Bergs kommun är uppdelad i nio områden som kan söka medlen. Varje område får själv hålla koll på hur mycket som är ackumulerat.

De nio områdena är fördelade på byarna nedan:

 • Ljungdalsbygden: Ljungdalen-Kläppen-Skärkdalen
 • Storsjöbyggden: Storsjö kapell-Tåssåsen
 • Ljunganbygden: Börtnan-Skålan-Klövsjö
 • Åsarnabygden: Åsarna-Brånan-Storhallen
 • Rätansbygden: Lillsved-Kvarnsjö-Högarna-Vitvattnet-Handsjöbyn-Rätan
 • Bergsbygden: Svenstavik-Rörön-Dalåsen
 • Mo-Kövra-Myrviken-Myssjö
 • Oviksbygden: Mo-Gräftåvallen-Myrviken-Myssjö
 • Hackåsbygden: Kårgärde-Hackås-Vikbäcken
 • Näktenbygden: Näcksta-Tunvågen-Gillhov-Skucku-Salsån

När ska ansökan vara inne?

Sista ansökningsdag för bygdemedel är 31 oktober varje år. Beviljade bidrag betalas sedan ut under våren påföljande år.

Alla ansökningar görs via e-tjänsten hos Länsstyrelsen.

Beslutsprocess Allmänna fonden

 • Tjänstepersoner i kommunen sammanställer ansökningarna områdesvis.
 • Bygderna prioriterar ansökningarna i sitt område och Kommunstyrelsen beslutar.
 • Därefter skall Länsstyrelsen ta det slutliga beslutet om vilka som får bidrag av bygdemedlen.
 • Föreningarna får sina beviljade medel under mars-april.
 • De som har beviljats bidrag har sedan att i vanlig ordning rekvirera bidraget. Därefter har man sex månader på sig att redovisa hur bidraget har använts.

Läs mer om Bygdemedel på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Näringslivsfonden

I näringslivsfonden avsätts medlen främst till ändamål som främjar näringsliv och service, dock får inte ett enskilt företag medel utan det ska vara till nytta för flera.

Fonden riktar sig till företagsgrupper och föreningar med projekt som är näringslivskopplade i berörd bygd. Det är tillväxtavdelningen och utvecklingsutskottet/kommunstyrelsen som prioriterar ansökningarna, men det är Länsstyrelsen som fattar beslut.

När ska ansökan vara inne?

Sista ansökningsdag för bygdemedel är 31 oktober varje år. Beviljade bidrag betalas sedan ut under våren påföljande år. I undantagsfall kan löpande beslut ske avseende näringslivsfond (medfinansiering av projekt).

Alla ansökningar görs via E-tjänsten hos Länsstyrelsen.

Läs mer om Bygdemedel på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.