Tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Information om hur ditt bolag eller din förening söker försäljningstillstånd för tobaksvaror hittar du i vår tillståndsguide.

Tillståndsguide

Du måste ha tillstånd för att sälja tobaksvaror. Det gäller både om du säljer tobak i detaljhandel, internethandel och partihandel.

Du måste vara personligt och ekonomiskt lämplig för att beviljas försäljningstillstånd för tobaksvaror. Kommunen kontrollerar bland annat att det sökande bolaget och personer som har ett betydande inflytande i verksamheten har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

E-cigaretter

Om du vill sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla detta till kommunen innan du börjar. Anmälan sker via vår e-tjänst.

Tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Där står bland annat att detaljhandlare som ska sälja sådana produkter till konsumenter först måste anmäla det. Anmälan sker via vår e-tjänst.

Du kan läsa mer här: Tobaksfria nikotinprodukter Pdf, 232.2 kB.

E-tjänst: Anmäl försäljning av e-cigaretter, påfyllnadspatroner och tobaksfria nikotinprodukter