Trygghet och säkerhet

  • Din beredskap

    Läs mer om hemberedskap, grannsamverkan, VMA, lokala servicepunkter och hur du kan skydda dig mot brott.

  • Företagsberedskap

    Information om brandsäkerhet för företag och hur företag kan stärka sin beredskap för kriser och krig.

  • Kommunens beredskap

    Information om kommunens brottsförebyggande arbete, hur kommunen kommunicerar under kriser, POSOM, totalförsvar och säkerhetsskydd.

Har du frågor eller synpunkter på innehållet, kontakta säkerhetsenheten på sakerhet@berg.se.