Anmäl bedrägeri eller IT-brott

Anmäl IT-relaterade brott så snart du kan. Loggar och annan IT-relaterad information kan vara svår för polisen att få tag i om det gått för lång tid.

Anmäl brott | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Idag är de flesta brott IT-relaterade på något sätt. Per definition är IT-brott dataintrång och datorbedrägeri, men det finns flera brott som är direkt kopplade till IT och sociala medier. IT-relaterad brottslighet innebär att IT-teknik används för att genomföra olika brott, medan brotten i sig kan vara av vilken brottstyp som helst.

Vanliga brott som sker via IT-teknik

  • Bedrägerier är ett vanligt förekommande brott på internet.
  • Handel med illegala tjänster, såsom koppleri och droger.
  • Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn sker nästan uteslutande på internet då bilder och filmer sprids via e-post, fildelningsprogram, chattsidor, sociala medier med mera.
  • Näthat sker också uteslutande via It-teknik och blir brottsligt först när innehållet faller under brottsbalken, som exempelvis olaga hot.
  • Även våldsbrott kan vara IT-relaterade. Det kan innebära att gärningspersonen använder internet som ett verktyg i planeringen av ett brott.

Bluffar och bedrägerier på Konsumentverkets hemsida Länk till annan webbplats.