Informationspåverkan

De krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det genom att sprida lögner och propaganda, även kallat desinformation. Det kan handla om att förstärka konfliktytor som finns i samhället eller på andra sätt bryta ned samhällets funktionalitet.

För att inte själva bli lurade och för att inte lura andra har vi som individer själva ett ansvar att inte sprida obekräftad information vidare. Det finns aktörer som jobbar aktivt för att lura dig eller andra på pengar, eller som vill driva en ideologisk agenda, och därför måste du tänka till innan du trycker på delaknappen. Många litar på sina vänner. Om du delar någonting som inte är sant på sociala medier sprider du inte bara osanning vidare, du har dessutom gett den tyngd och trovärdighet hos dina vänner i kraft av att du är du.

Genom att vara uppmärksam och tänka efter slipper du inte bara att bli lurad personligen, du gör också hela vårt samhälle en stor tjänst.

Jämför information från flera källor

Titta på det du läser och fråga dig själv varifrån informationen kommer. Jämför informationen från flera källor och kolla särskilt upp vad trovärdiga källor säger om saken. Det gäller att på ett klokt sätt kombinera vad som är vetenskapligt bevisat med granskade nyheter. Genom att börja där kan du sedan lättare förhålla dig till det som är vridet.

Var källkritisk

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vem tjänar på att du sprider informationen?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererad bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Verkar informationen vara ”för bra för att vara sann” så är den oftast det.

Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar information som förstärker din nuvarande åsikt.

Vilseledande information kan skapa oro, underblåsa hat och tvivel och göra samhället mer sårbart. Detta kan utnyttjas av intressen som vill hota och störa det svenska samhället och vårt självständiga beslutsfattande. Det kan även utmana befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Innan och under en kris är det viktigt att veta var man kan inhämta tillförlitlig information. Det är också viktigt att veta var man kan vända sig om ordinarie informationskanaler inte fungerar. Att vara källkritisk är alltid viktigt, men det är extra viktigt när det finns mycket osäkerheter som det ofta gör under kriser. Det är inte alltid lätt att skilja på vad som är sant eller falskt och därför är det viktigt att ha koll på vem som är avsändaren av informationen.

Läs mer om hur du kan skydda dig mot falsk och vilseledande information på Bli inte lurad. Länk till annan webbplats.

Genom att bli mer och mer medveten och genom att du lär dig känna igen den vilseledande informationen ökar du din motståndskraft för att påverkas. Desinformation är beroende av att människor delar den vidare, så var försiktig när du delar information och var källkritisk, undvik att delta information du känner dig tveksam inför. En bra början kan vara att genomföra den här webbkursen: Skydd mot informationspåverkan (webbkurs) (msb.se) Länk till annan webbplats.

När Sverige drabbas av allvarliga händelser som kan leda till påfrestningar eller kriser – lokalt eller nationellt – hittar du bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Du kan även ringa 113 13 som är Sveriges nationella informationsnummer. Här kan du få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan även själv ringa och lämna information till 113 13.