Viktiga telefonnummer

Vid akut fara för liv, egendom eller miljö, ring 112. Andra viktiga telefonnummer hittar du på den här sidan.

112 vid nödsituation

112 är nödnumret du ska ringa för akut hjälp och när det är fara för liv, egendom eller miljö. 112 är till för dig som behöver omedelbar hjälp av till exempel polis, räddningstjänst eller ambulans.

Du behöver inte använda riktnummer framför 112.

114 14 Polis

114 14 ringer du för att exempelvis polisanmälan om brott eller förlustanmälan, lämna tips, har frågor om pass, öppettider eller allmänna frågor.

Obs! Akut hjälp och när det är fara för liv, egendom eller miljö ring 112.

1177 Sjukvårdsrådgivning

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt. På deras webbplats finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård.

113 13 Information vid olyckor och kriser

Ring 113 13 när du vill lämna eller få information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Du kan både få information och lämna information om en pågående händelse.