Brandsäkerhet för företag

Som företagare finns det en hel del saker att tänka på om brandsäkerheten. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand eller annan olycka.

För att vara säker på att ditt företag har ett bra brandskydd krävs det att ni utför ett Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) där ni kontrollerar, dokumenterar och följer upp brandskyddet över tid. Läs mer på Systematiskt brandskyddsarbete – Räddningstjänsten Jämtland (rtjamtland.se) Länk till annan webbplats.

Läs mer på Jämtland Räddningstjänstförbunds hemsida Organisationer – Räddningstjänsten Jämtland (rtjamtland.se) Länk till annan webbplats.

Boka en utbildning av Jämtlands Räddningstjänstförbund

Jämtlands Räddningstjänstförbund erbjuder företag och organisationer en rad olika utbildningar, bland annat Heta Arbeten, Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) och hjärt-och-lungräddning (HLR).

Läs mer och boka: Företag och organisationer – Räddningstjänsten Jämtland (rtjamtland.se) Länk till annan webbplats.