Kommunens beredskap

 • Trygghetsskapande och brottsförebyggande

  Läs mer om kommunens brotts- och våldsförebyggande arbete, grannsamverkan och hjärtstartare.

 • Krisberedskap

  Läs mer om eleffektbrist, hur kommunen kommunicerar under kriser, krisledning och kommunens lokala servicepunkter och trygghetspunkter.

 • Totalförsvar

  Information om vad totalförsvar innebär, säkerhetsskydd och krigsorganisation.

 • Brandsäkerhet

  Läs mer om Räddningstjänsten i Jämtland och sotning och brandskyddskontroll.

 • Informationssäkerhet

  Bergs kommun hanterar stora mängder information och att informationen som vi hanterar i vår relation med kommuninvånare, företag, organisationer och även inom vår egen organisation, är korrekt utgör en grund för kommunens tillit och förtroende.

 • POSOM

  POSOM är en grupp frivilliga personer som är en del av kommunens krisberedskap och ger krisstöd vid allvarlig händelse. Vill du göra en insats? Läs mer om anmäl dig intresse.

 • Försäkringar

  Bergs kommun har många försäkringar. Egendom, ansvar, personal, fordon och barn och unga är några exempel.