Eleffektbrist

Energimyndigheten arbetar tillsammans med kommuner, statliga myndigheter, länsstyrelser, privata aktörer och elnätsföretag för att planera och hantera olika situationer som kan uppstå vid elbrist. Planeringsprocessen heter Styrel, det vill säga elen styrs till de verksamheter som bedöms vara viktigast för att samhället ska fungera.

Samhällsviktig verksamhet är en verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller, eller bidrar till, nödvändiga samhällsfunktioner. Samhällsviktig verksamhet finns inom sjukvård, livsmedelsförsörjning och transport men även inom andra områden.

Om du är en samhällsviktig elanvändare

Det är Bergs kommun som avgör vilken verksamhet som anses vara samhällsviktig inom kommunens geografiska område. Om din verksamhet är en samhällsviktig elanvändare kan du anmäla den till kommunen; lämna uppgifter kring verksamheten och motivera varför den ska anses vara samhällsviktig.

Anmäl verksamhet

Du kan anmäla din verksamhet genom att fylla i formuläret nedan. Det går också bra att mejla eller skicka brev.

OBS! Om du anser att uppgifterna är känsliga eller omfattas av sekretess, skicka uppgifterna i ett rekommenderat brev och komplettera med information kring vilken sekretessgrund du anser är aktuell.

Anmäl verksamhet via formulär


Den kommun där verksamheten finns

Verksamhetens/företagets namn

Vilken verksamhet bedriver ni

Skriv ett nummer från listan på prioriterade elanvändare (se länk högst upp på sidan)

Motivera bedömd prioritet

Verksamhetens adress

Verksamhetens postnummer

Fyll i en GSRN-kod per rad*

Fyll i en GSRN-kod per rad*

Fyll i en GSRN-kod per rad*

*Koden börjar alltid med siffrorna 735999 och skrivs utan mellanslag. GSRN-koden hittar du på elräkningen eller på elmätaren i fastigheten. Om det finns fler än en uttagspunkt måste samtliga GSRN-koder anges. Skriv i så fall GSRN-koderna på separata rader.

Det nätbolag som äger elnätet

Namn, mejladress och telefonnummer så att vi kan kontakta dig/er

Anmälan via mejl eller brev

Följande uppgifter ska vara med i din anmälan:

 • Verksamhetens namn (verksamhetens/företagets namn)
 • Verksamhet (vilken verksamhet bedriver ni?)
 • Bedömd prioritet enligt lista nedan (Skriv ett nummer från listan)
 • Motivering (motivera kort den bedömda prioriteten)
 • Postadress (verksamhetens adress)
 • Postnummer (verksamhetens postnummer)
 • Postort (verksamhetens postort)
 • Anläggningsidentitet/GSRN-kod (koden börjar alltid med siffrorna 735999 och återfinns på elräkningen)
 • Nätägare/nätkoncessionshavare (det nätbolag som äger elnätet)
 • Kontaktuppgifter (namn, mejladress och telefonnummer så att vi kan kontakta dig/er vid behov)

Skicka in anmälan

Anmälan skickas till sakerhet@berg.se, alternativt till adressen nedan.

Bergs kommun
Att: Säkerhetsenheten
Box 73
845 21 SVENSTAVIK

Mer information om styrel hittar du på Styrel (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Prioritering av elanvändare

 1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
 4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
 5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
 6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
 7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
 8. Övriga elanvändare