Hur kommunicerar kommunen under kriser?

Under extraordinära händelser kan kommunen komma att kommunicera via vår webbplats, Facebook eller telefon.

Berg.se

Vi använder vår webbplats www.berg.se för att informera om extraordinära händelser.

Facebook

Vi kan komma att använda Bergs kommuns Facebooksida Länk till annan webbplats. för att informera om det vi vet och om det till exempel är något vi vill att du ska göra för att skydda dig under händelsen.

Telefon

Det nationella informationsnumret 113 13 lämnar och tar emot information dygnet runt. Bergs kommun har ett extra informationsnummer som vi öppnar om vi bedömer att krisen är allvarlig. Numret är 0687 – 161 13. Dit kan du ringa för att få svar på frågor om händelsen.