Säkerhetsskydd

Det återupptagna arbetet med civilt försvar innebär att kommuner och regioner får ett ökat behov av att arbeta med säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, terroristbrott, sabotage och vissa andra hot.

Verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska genomföra säkerhetsskyddsanalyser för att identifiera vilka skyddsvärden som finns i verksamheten, och utifrån analysen ska verksamheten sedan planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs.

Uppgifter som rör våra säkerhetskänsliga verksamheter omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och vår hantering av uppgifterna regleras i säkerhetsskyddslagen (2018:585).

I Bergs kommun finns det en säkerhetsskyddschef som ansvarar för säkerhetsskyddsarbetet.

Mer information finner du här Om säkerhetsskydd - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se) Länk till annan webbplats.