Skolskjuts och ungdomskort

Bergs kommun erbjuder skolskjuts för elever som bor långt från skolan och som går i grundskolan eller anpassad grundskola. Ungdomskortet är ett busskort som ger alla ungdomar 6-19 år folkbokförda i Bergs kommun möjlighet att åka gratis med Länstrafiken 365 dagar om året.

Skolskjuts

Skolskjuts är en lagstadgad rättighet för elever i grundskolans förskoleklass och årskurserna 1-9 samt elever i anpassade grund­skolan och anpassade gymnasieskolan.

Om eleven är berättigad till skolskjuts eller inte beror bland annat på avståndet till skolan, trafikförhållanden, eventuell funktionsvariation eller andra särskilda omständigheter.

Kommunen anvisar i första hand eleverna till skolskjuts i linjetrafik oavsett ålder. Bor eleven på en plats där inte linjetrafik är tillgänglig kan eleven anvisas skol­skjuts i särskilt upp­handlade fordon. Eleven kan även anvisas särskilda uppsamlingsplatser.

Skolskjuts utgår inte till och från fritidshem eller fristående skola. Vårdnadshavare ansvarar för skjuts till och från fritidshemmet.

Skolskjuts söks av vårdnadshavare inför varje läsår och ansökan nås via kommunens e-tjänst för skolskjuts.

E-tjänst: Ansöka om skolskjuts

Läs mer om avståndsregler, övriga regler som till exempel dispensansökningar och växelvis boende i Jämtlands kommunernas gemensamma skolskjutsreglemente. Pdf, 198.8 kB.

Ungdomskort

Alla elever i åldern 6-19 år som är folk­bokförda i Bergs kommun får ett Ungdoms­­kort. Ungdomskortet möjliggör att eleverna kan resa gratis med Länstrafiken, Stadsbussarna (OBS! ej nattbussarna) i Östersunds tätort samt på Norrtåg inom länet. Eleverna kan åka både på skoltid och på fritiden.

Ungdomskortet gäller inte som färdbevis eller betalning när du reser med SJ, Snälltåget eller andra tåg­operatörer i länstrafikens område.

Ha alltid med dig ditt ungdomskort!

Du måste alltid ha med dig ditt Ungdomskort när du ska åka med bussen. Har du inte med dig ditt kort måste du betala för resan.

Ungdomskortet är en värde­handling och gäller endast för dig mellan 6-19 år.

En säker och trygg trafikmiljö

Hjälp till att skapa en så säker och trygg trafikmiljö som möjligt - oavsett när du befinner dig på eller nära väg och trafik. Uppsikt, omtanke och försiktighet gör trafiken säkrare för alla.

Glöm inte att alltid ha synlig reflex på dig under den mörka årstiden. Använd alltid bälte i fordonet du reser med.

De ordningsregler som gäller i bussen gäller för samtliga resenärer. Resenärer som bryter mot reglerna kan av säkerhetsskäl avvisas från bussen.

Förvara ditt kort väl!

Ditt Ungdomskort är en värdehandling, ta hand om det och förvara det väl.

Förlustanmäl ditt Ungdomskort om du tappar det, använd formuläret nedan.

Har du själv orsakat att ungdomskortet gått förlorat eller inte längre går att använda kan du få betala en självrisk för att få ett ersättningskort. Ersättningskortet kostar för närvarande 125 kronor och skickas till din folkbokföringsadress tillsammans med en faktura på avgiften. Är du under 18 år måste målsmans lämna sina uppgifter.

Du får snabbt ett ersättningskort

Inom några dagar får du ett nytt Ungdomskort per post till din folkbokföringsadress. Tiden fram till dess ansvarar du själv för dina resekostnader genom att lösa biljett ombord på fordonet. Det gäller alla, oavsett ålder.

Fyll i nedanstående information för att beställa ersättningskort.

Kort som inte har en sannolik förklaring till varför de inte fungerar, skickar du till kommunen. Kommunen skickar sedan vidare kortet till Länstrafiken så att funktionen kan undersökas. Adressen är hittar du längst ned på denna sida.

Elevens uppgifterAnledning till att ersättningskort sökes * (obligatorisk)
Anledning till att ersättningskort sökes


Målsmans uppgifter