Anpassad skola och specialskola

 • Anpassad grundskola

  Barn som har behov av anpassad grundskola och bor i Bergs kommun kan gå integrerad i en grundskoleklass, eller gå i anpassad grundskola på Svenstaviks skola.

 • Skolskjuts och ungdomskort

  Information om skolskjuts och busskort för barn och ungdomar i Bergs kommun.

 • Specialskola

  Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 • Särskild utbildning för vuxna

  Särskild utbildning för vuxna har som mål att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska få kunskaper och kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

 • Utbildning för barn och ungdomar från Ukraina

  Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller asylsökande barn och ungdomar har rätt till utbildning i Sverige.