Anpassad grundskola

Den som har behov av anpassad grundskola och bor i Bergs kommun kan gå som individualintegrerade i sina klasser, eller gå i anpassad grundskola i Östersund.