Anpassad grundskola

Den som har behov av anpassad grundskola och bor i Bergs kommun kan gå integrerad i en grundskoleklass, eller gå i anpassad grundskola på Svenstaviks skola.