Vuxenutbildning

 • Anpassad utbildning för vuxna

  Anpassad utbildning för vuxna har som mål att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska få kunskaper och kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

 • Grundläggande vuxenutbildning

  Grundläggande vuxenutbildningen vänder sig till dig som saknar, eller vill repetera, kunskaper motsvarande grundskolans årskurs 7-9.

 • Gymnasial vuxenutbildning

  Gymnasial vuxenutbildning vänder sig till dig som behöver komplettera tidigare gymnasieutbildning inför vidare studier eller vill lära dig en yrkeskompetens för nuvarande eller kommande yrkesval.

 • Lärcentrum

  Lärcentrum kartlägger och fångar upp behov av utbildning och kompetensutveckling hos individer och den lokala och regionala arbetsmarknaden. Behoven förmedlas till olika utbildningsanordnare och Lärcentrum fungerar därför som en mäklare av olika typer av utbildningar.

 • SFI- Swedish for immigrants

  SFI is a basic education in the Swedish language for adults who do not have Swedish as their native language.

 • SFI - Svenska för invandrare

  SFI är en grundläggande utbildning i svenska. Utbildningen är för vuxna som inte har svenska som modersmål.

 • Studie- och yrkesvägledning

  Studie- och yrkesvägledaren (SYV) arbetar främst med att ge information och stöd genom de studie- och yrkesval som du som elev ställs inför, till exempel gymnasievalet, samt att informera om fortsatta utbildningar och arbete.