SFI - Svenska för invandrare

SFI är en grundläggande utbildning i svenska. Utbildningen är för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Vem kan studera på SFI?

Du har rätt att studera på SFI om du:

  • är folkbokförd i Bergs kommun
  • har ett fullständigt personnummer
  • är Ukrainare som kommit via Massflyktsdirektivet och har samordningsummer
  • är över 16 år och
  • saknar grundkunskaper i svenska

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) samt vara bosatt i Bergs kommun.

Kurser

Det finns tre studievägar och kurserna A, B, C och D. Du börjar på den studieväg som passar dig bäst utifrån din tidigare studiebakgrund..

SFI Studieväg 1 – Kurs A-D (i långsamt tempo)

  • För dig som aldrig gått i skola eller som bara har gått några år i skolan. Du lär dig enkel svenska, och även att läsa och skriva, om du inte redan kan det.

SFI Studieväg 2 – Kurs B-D (i medelsnabbt tempo)

  • För dig som har en grundskoleutbildning från ditt hemland. Du får lära dig tala, läsa och skriva svenska så att du klarar dig i vardagen och i yrkeslivet.

SFI Studieväg 3 – Kurs C-D (i snabbt tempo)

  • För dig som är van vid studier och har lätt att lära. Du lär dig att förstå och tala ett vardagligt språk och att läsa och förstå olika typer av texter och uttrycka dig i tal och skrift.

Kursplan för SFI

Här kan du läsa om SFI:s kursplan (på svenska) Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa om SFI:s kursplan (på olika språk) Länk till annan webbplats.

Avgift och bidrag för att studera på SFI

Det kostar inget att studera SFI. Du har inte rätt att söka studiemedel från CSN när du studerar SFI.

Anmälan

Anmäl dig via vår e-tjänst

Använd gärna vår e-tjänst för att anmäla dig till svenskundervisning - SFI.

E-tjänst: Anmälan till svenskundervisning SFI

Om du inte kan eller vill använda e-tjänsten

Kontakta oss för att ansöka via pappersblankett.