Förskola

 • Ansök om eller säg upp förskoleplats

  Bergs kommun erbjuder förskoleplats inom 4 månader. I vår e-tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om och säga upp plats i förskolan.

 • Avgifter för förskola och fritidshem

  Vårdnadshavare till barn i förskola och fritidshem betalar avgift enligt maxtaxa. Avgiften betalas för att barnet ska ha tillgång till en plats. Det innebär att avgiften betalas även för perioder då barnet är ledigt.

 • Driva förskola, skola eller fritidshem

  Om du tänkt starta eller driva skolverksamhet i någon form ska alltid anmäla detta till kommunen. Du måste också anmäla om du ska göra vissa förändringar i befintlig skolverksamhet.

 • Förskolor a-ö

  Information om de tio förskolorna på olika ställen i kommunen.

 • Inkomstuppgift för förskola och fritidshem

  För att avgiften för förskole- samt fritidshem ska bli rätt, behöver du som vårdnadshavare lämna in inkomstuppgifter.

 • Lov, läsårstider och planeringsdagar

  Här hittar du information om lov, ledigheter och läsårstider såsom studiedagar, lovdagar och när skolan slutar för terminen.

 • Mat och lunch i förskolan

  I förskolan serveras varje dag frukost, lunch och mellanmål. Förskolan följer skolans matsedel och all mat lagas från grunden i kommunens egna kök.

 • Regler, introduktion och allmän förskola

  Här kan du läsa mer om villkor och regler för allmän förskola och förskola för barn under 3 år i Bergs kommun, samt inskolning, eller introduktion till förskolan.

 • Samiskspråkig förskola

  Den 1 januari 2010 antogs i Sverige en ny lag. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) Den stärker det skydd för vårt lands historiska nationella minoriteter och deras språk som antogs av riksdagen 1999.

 • Utbildning för barn och ungdomar från Ukraina

  Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller asylsökande barn och ungdomar har rätt till utbildning i Sverige.

 • Öppettider, schema och frånvaro i förskolan

  Förskoleverksamhet erbjuds året om helgfria måndagar-fredagar mellan 06.00-18.00 om inget annat anges på respektive förskola.