Öppettider, schema och frånvaro i förskolan

Förskoleverksamhet erbjuds året om helgfria måndagar-fredagar mellan 06.00-18.00 om inget annat anges på respektive förskola.

Schema

Vårdnadshavare har skyldighet att lämna in schema för barnets vistelsetider i god tid. Barnens schema ligger till grund för pedagogernas arbetstider och det är därför viktigt att barnets vistelsetider stämmer överens med inlämnat schema samt att förändringar av schemat meddelas i god tid för att kunna säkerställa lämplig bemanning utifrån barnantal.

Vårdnadshavare lämnar schemat via SchoolSoft och har ansvar för att förskolan får korrekt schema över barnets vistelsetider. Vid förändrade tider med kort varsel kontaktas förskolan även via telefon.

Om barnets vistelsetid ändras i sådan omfattningen att det påverkar avgiften i form av deltid- eller heltidsavgift ska skoladministratör kontaktas. Om inget schema inkommit i SchoolSoft samt inkomstuppgift via e-tjänst, debiteras heltidavgift.

Omsorg under tid då förskola inte erbjuds

Vårdnadshavare som har behov av barnomsorg pga. arbete under tider då förskola inte har öppet kan ansöka om detta på blanketten för Ansökan om utökad vistelsetid i förskola/fritidshem Länk till annan webbplats..

Lovverksamhet

Barn som har placering i förskola enbart enligt allmän förskola men som har behov av omsorg under loven kan efter ansökan få plats i lovverksamheten om vårdnadshavare arbetar, studerar eller utifrån barnets behov. Avgift betalas då enligt taxa.

Stängning för utvecklingstid i förskolan

Utbildningsnämnden har beslutat att förskolan har rätt att stänga för verksamhets- och kompetensutveckling fyra dagar per år. Information om aktuellt datum ges på kommunens hemsida senast två månader i förväg på sidan Lov, läsårstider och planeringsdagar.

Utbildningsnämnden ger utöver detta även rektorer möjlighet att begränsa förskolans öppethållande från kl. 16:00 en gång per månad under läsåret.