Avgifter för förskola och fritidshem

Vårdnadshavare till barn i förskola och fritidshem betalar avgift enligt maxtaxa. Avgiften betalas för att barnet ska ha tillgång till en plats. Det innebär att avgiften betalas även för perioder då barnet är ledigt.

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst upp till ett inkomsttak. Föräldrar är skyldiga att redovisa inkomstuppgifter med e-legitimation via vår e-tjänst. Om du inte kan använda e-tjänsten, kontakta kommunens skoladministratörer för vidare information.

Om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna är det hushållet där barnet är folkbokfört som betalar avgiften. Avgiften grundas då på på hela hushållets inkomst. Efter särskild anmälan kan avgift debiteras vårdnadshavare var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.

Uppsägning

Uppsägningstiden är 2 månader och platsen får nyttjas under uppsägningstiden. Uppsägningen ska göras med e-legitimation via e-tjänst. Om du inte kan använda e-tjänsten, kontakta kommunens skoladministratörer för vidare information.

E-tjänst: Säga upp barnomsorgsplats

Avgifter för 2024

Inkomsttaket är 56 250 kronor per månad.

Det yngsta barnet räknas alltid som ”Barn nr 1”.

Maxtaxa för förskola, barn 1-2 år

Avser barn mellan 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 3 år.

Maxtaxa för förskola, barn 1-2 år

Maxtaxa för förskola, barn 1-2 år

Heltidsavgift, vistelsetid över 25hDeltidsavgift, vistelsetid på högst 25h
Barn nr 13 % av inkomsten- dock högst 1 688 kr/månad70 % av heltidsavgift
Barn nr 22 % av inkomsten- dock högst 1 125 kr/månad70 % av heltidsavgift
Barn nr 31 % av inkomsten- dock högst 563 kr/månad70% av heltidsavgift
Barn nr 4Ingen avgiftIngen avgift

Maxtaxa för allmän förskola, barn 3-5 år

avser barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år till och med vårterminen det kalenderår barnet börjar förskoleklass. Allmän förskola om 15h/vecka är avgiftsfri.

Maxtaxa för allmän förskola, barn 3-5 år

Maxtaxa för allmän förskola, barn 3-5 år

Heltidsavgift,vistelsetid över 25h/veckaDeltidsavgift,vistelsetid 15-25h/vecka

Vistelsetid upp till och med 15h/vecka,

följer grundskolans läsårstider

Barn nr 12 % av inkomsten- dock högst 1 125 kr/månad70% av heltidsavgiftIngen avgift
Barn nr 21 % av inkomsten- dock högst 563 kr/månad70% av heltidsavgiftIngen avgift
Barn nr 31 % av inkomsten- dock högst 563 kr/månad70% av heltidsavgiftIngen avgift
Barn nr 4Ingen avgiftIngen avgiftIngen avgift

Fritidshem

Avgiften för fritidshemmet beräknas ej efter vistelsetid.

Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 125 kr/månad

Barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 563 kr/månad

Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 563 kr/månad

Barn nr 4: ingen avgift.