Grundskola och fritidshem

 • Driva förskola, skola eller fritidshem

  Om du tänkt starta eller driva skolverksamhet i någon form ska alltid anmäla detta till kommunen. Du måste också anmäla om du ska göra vissa förändringar i befintlig skolverksamhet.

 • Elevhälsa

  Elevhälsans mål är att arbeta för att barn och elever ska få en arbets- och lärandemiljö som främjar lärande och utveckling. Elevhälsan jobbar både främjande och förebyggande.

 • Fritids, fritidshem

  Alla skolorna i kommunen erbjuder fritidshem för elever från första augusti det år eleven börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs i förhållande till föräldrarnas arbete, studier eller utifrån elevens eget behov.

 • Förskoleklass

  Förskoleklassen är obligatorisk och bedrivs under samma läsårstider som grundskolan. Utbildningen omfattar minst 525 h under läsåret under maximalt 190 dagar vilket innebär en lägsta garanterad tid om ca 15 timmar per vecka.

 • Grundskolor a-ö

  Läs mer om kommunens grundskolor.

 • Lov, läsårstider och planeringsdagar

  Här hittar du information om lov, ledigheter och läsårstider såsom studiedagar, lovdagar och när skolan slutar för terminen.

 • Mat och lunch i grundskolan

  Lunch serveras varje dag i grundskolan. På fritids serveras även frukost och mellanmål som ingår i avgiften.

 • Skolskjuts och ungdomskort

  Information om skolskjuts och busskort för barn och ungdomar i Bergs kommun.

 • Studie- och yrkesvägledning

  Studie- och yrkesvägledaren (SYV) arbetar främst med att ge information och stöd genom de studie- och yrkesval som du som elev ställs inför. Det kan gälla exempelvis gymnasievalet eller inför fortsatta studier efter gymnasiet. SYV arbetar också med att informera om andra utbildningar och arbete.

 • Utbildning för barn och ungdomar från Ukraina

  Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller asylsökande barn och ungdomar har rätt till utbildning i Sverige.

 • Öppettider och frånvaro i grundskola och fritidshem

  Alla elever i grundskolan har skolplikt. Frånvaroanmälan och ledighetsansökan sker via SchoolSoft.