Öppettider och frånvaro i grundskola och fritidshem

Alla elever i grundskolan har skolplikt. Frånvaroanmälan och ledighetsansökan sker via SchoolSoft.

Fritidshem

Öppettider

Fritidshemsverksamhet erbjuds året om helgfria måndagar-fredagar före och efter skoldagen 06.00-18.00 om inget annat anges på respektive fritidshem. Under skolloven är fritidshemmet öppet hela dagen, alla vardagar.

Schema

Du som vårdnadshavare har skyldighet att lämna in schema för barnets vistelsetider i god tid. Barnens schema ligger till grund för pedagogernas arbetstider och det är därför viktigt att barnets vistelsetider stämmer överens med inlämnat schema och att förändringar av schemat meddelas i god tid för att kunna säkerställa lämplig bemanning utifrån barnantal.

Du som vårdnadshavare lämnar schemat via SchoolSoft och har ansvar för att fritidshemmet får korrekt schema över barnets vistelsetider. Vid förändrade tider med kort varsel kontaktas fritidshemmet även via telefon. När vårdnadshavare har lediga dagar eller semester ska barnet inte vistas på fritidshemmet, utan också vara ledigt.

Omsorg under tid då fritidshem inte erbjuds

Vårdnadshavare som har behov av barnomsorg på grund av arbete under tider då fritidshemmet inte har öppet kan ansöka om detta på blankett Ansökan om utökad vistelsetid i förskola/fritidshem Länk till annan webbplats..

Lovverksamhet

Elever som inte har plats på fritidshemmet men som har behov av omsorg under loven kan efter ansökan få plats i lovverksamheten om vårdnadshavare arbetar, studerar eller utifrån barnets behov. Avgift betalas då enligt månadstaxa.

Utvecklingsdagar

Fritidshemmet har rätt att stänga för verksamhets- och kompetensutveckling fyra dagar per år. Information om aktuellt datum ges på kommunens hemsida senast två månader i förväg.