Utbildning för barn och ungdomar från Ukraina

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att personer från Ukraina kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (uppehållstillstånd med tillfälligt skydd). Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller asylsökande barn och ungdomar har rätt till utbildning i Sverige.

Det innebär att de har rätt till utbildning i:

  • förskola
  • förskoleklass
  • grundskola
  • anpassad grundskola
  • specialskola
  • sameskola
  • fritidshem
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år

Barn och ungdomar i skolålder

Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska tas emot i skolan så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Men de bör tas emot senast en månad efter ankomsten.

Förskola för barn 1-5 år

Barn i åldrarna 1-5 år som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som är asylsökande ska erbjudas plats i förskolan inom fyra månader efter det att ansökan om förskoleplats inkommit till kommunen. Förskola erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier. Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda alla barn förskola under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola. Det gäller oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har. De 525 timmarna ska vara avgiftsfria.