Synpunkter på skola och utbildning

Att ta emot och ta tillvara synpunkter och klagomål är en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter om hur vi sköter vårt uppdrag ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Enligt skollagen är kommunen skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emot och hantera klagomål på utbildningen.

Så här kan du göra för att lämna dina synpunkter

Du kan lämna synpunkter genom vår e-tjänst.

Anmälan till Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av ett klagomål kan du göra en
anmälan till Skolinspektionen.

Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.