Synpunkter på skola och utbildning

Att ta emot och ta tillvara synpunkter och förslag är en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter om hur vi sköter vårt uppdrag ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Vi behöver ha alla synpunkter och klagomål skriftligen för att kunna dokumentera hanteringen av dem. Det kräver skollagen av alla kommuner.

Så här kan du göra för att lämna dina synpunkter

Du kan lämna synpunkter genom vår e-tjänst.

Om du ändå inte är nöjd...

Är du inte nöjd med kommunens hantering av ett klagomål kan du göra en
anmälan till Skolinspektionen.

Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.