Ung i kommunen

  • Idéslanten

    Idéslanten ska stötta ungdomar som vill genomföra ett utåtriktat arrangemang eller en aktivitet för andra unga i kommunen. Aktiviteten eller arrangemanget ska vara drogfritt, öppet och marknadsfört för alla samt politiskt och religiöst obundet.

  • Kommunalt aktivitetsansvar - KAA

    Enligt skollagen har vi som kommun ansvar att hålla oss informerade om vad du som är mellan 15-20 år men som inte går på gymnasiet har för sysselsättning.

  • Skolskjuts och ungdomskort

    Information om skolskjuts och busskort för barn och ungdomar i Bergs kommun.