Kommunalt aktivitetsansvar - KAA

Är du 15 - 20 år, varken studerar eller har gymnasieexamen kan du få hjälp av oss att hitta en sysselsättning genom det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Vi kommer att kontakta dig för att höra vad du gör på dagarna. Du kan också själv kontakta oss för att få hjälp. Hjälpen kan se olika ut för olika personer, det är du som individ som ska stå i centrum för vårt arbete.

Vi jobbar uppsökande. Det betyder att vi skickar brev hem till alla som inte är inskrivna på en gymnasieskola och ber er berätta vad ni gör på dagarna. Får vi inget svar ringer vi, och till slut åker vi hem och knackar på hos dig. Det gör vi för att det är så viktigt att alla unga får en chans att plugga eller jobba. Vi hittar en lösning tillsammans!

Det är helt frivilligt för dig om du vill delta och du väljer själv hur mycket av vårt stöd du vill ha.