Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) arbetar främst med att ge information och stöd genom de studie- och yrkesval som du som elev ställs inför. Det kan gälla exempelvis gymnasievalet eller inför fortsatta studier efter gymnasiet. SYV arbetar också med att informera om andra utbildningar och arbete.

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig med:

  • information om studier och arbetsliv
  • bolla idéer och funderingar
  • klargöra dina tankar och önskemål
  • vidga dina vyer och ge nya perspektiv

Studie- och yrkesvägledning erbjuds inom alla skolformer, utom i förskolan och förskoleklassen. I Bergs kommun är utbildningsavdelningen ansvarig för studie- och yrkesvägledning inom samtliga skolformer.

Se kontaktuppgifter till våra studie- och yrkesvägledare inom respektive verksamhet nedan.