Ansök om eller säg upp förskoleplats

Bergs kommun erbjuder förskoleplats inom 4 månader. I vår e-tjänst kan du som vårdnadshavare ansöka om och säga upp plats i förskolan.

Ansöka om förskoleplats

Enligt skollagen ska kommunen erbjuda en förskoleplats inom fyra månader från det datum en ansökan kommit in. När ansökan kommer till utbildningsavdelningen får den ett ansökningsdatum och ett ködatum. Om flera barn har samma ködatum sorteras ansökningarna enligt födelsedatum, och äldre barn får förtur framför yngre.

I ansökan kan du lämna önskemål om särskild förskola, vilket tas hänsyn till om det är möjligt. En ansökan och placering är lika med heltid om du inte meddelar annat.

Om du som vårdnadshavare önskar plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på samiska anges det samiska språk som önskas, i frågan om annat modersmål.

Besked om placering skickas till dig som vårdnadshavare via e-tjänsten två månader innan placering. Svar från dig som vårdnadshavare krävs inom 10 dagar från besked. Om du inte svarar inom den tiden kommer barnet att tas ur kön.

Under delar av året kan det vara svårt att få plats på vissa förskolor. I så fall erbjuds du plats på annan förskola. Om du accepterar den platsen stängs de andra alternativen, men vill du fortsätta stå i kö till annan förskola kan du lämna in en ny ansökan.

Ansvarig pedagog kontaktar dig som vårdnadshavare två veckor före introduktionen för att meddela tid för första dagen för inskolning.

Ansök via e-tjänst

Du som vårdnadshavare ansöker om plats i valfri förskola via vår e-tjänst. Efter att du skickat in ansökan får du automatiskt en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan inom 5 arbetsdagar. I bekräftelsen finns information om nästa steg. Om du inte kan använda e-tjänsten, kontakta kommunens skoladministratörer för vidare information.

Säga upp förskoleplats

Förskoleplatsen upphör automatiskt den 31 juli det år barnet fyller sex år.

Om barnet ska sluta förskolan tidigare är uppsägningstiden två månader från det datum du säger upp platsen. Du betalar avgiften och behåller din plats under uppsägningstiden.

Om du säger upp en plats inom förskola och sedan ansöker om ny plats inom tre månader får du även betala för mellanliggande tid, men undantag kan göras vid exempelvis sjukdom.

Om din plats står outnyttjad längre än en månad utan skälig orsak kan utbildningsnämnden säga upp platsen. Din plats kan även sägas upp om du inte betalat din månadsavgift, men här följs särskilda handläggningsrutiner.

Uppsägning via e-tjänst

Du som vårdnadshavare kan säga upp förskoleplatsen via e-tjänst. Om du inte kan använda e-tjänsten, kontakta kommunens skoladministratörer för vidare information.