Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning vänder sig till dig som behöver komplettera tidigare gymnasieutbildning inför vidare studier eller vill lära dig en yrkeskompetens för nuvarande eller kommande yrkesval.

Vuxenutbildningen i Bergs kommun erbjuder inga kurser i egen regi. Vi köper kurser och utbildningar i första hand av Lärcentrum i Östersund som i sin tur köper av olika utbildningsanordnare.

Studierna kan du bedriva på plats eller på distans. Om det gäller en specifik yrkesinriktning kan utbildningen också bedrivas på ett företag. Studiernas omfattning och mål planeras tilsammans med studievägledare och dokumenteras i en individuell studieplan.