Folköl

Information om hur ditt företag eller din förening anmäler försäljning eller servering av folköl hittar du i vår tillståndsguide.

Tillståndsguide

Försäljning av folköl ska anmälas till kommunen senast det datum som försäljningen påbörjas. Försäljning inbegriper såväl detaljhandel som servering.

Vem får sälja eller servera folköl?

För att få sälja folköl måste du ha en fast butik som är registrerad enligt livsmedelslagstiftningen och föra ett brett matsortiment i butiken. Enbart ett kiosksortiment räcker inte. Du som butiksinnehavare ansvarar för att verksamheten följer ett lämpligt egentillsynsprogram.

För servering av folköl gäller ovanstående regler liksom att servering av mat samtidigt sker i lokalen.

Om du säljer eller serverar folköl ska du också tillhandahålla andra drycker, som exempelvis lättöl, läsk och bordsvatten.