Informationssäkerhet

  • Anmäl bedrägeri eller IT-brott

    Anmäl IT-relaterade brott så snart du kan. Loggar och annan IT-relaterad information kan vara svår för polisen att få tag i om det gått för lång tid.

  • Informationspåverkan

    De krafter som vill motverka ett öppet och fritt samhälle kan försöka göra det genom att sprida lögner och propaganda, även kallat desinformation. Det kan handla om att förstärka konfliktytor som finns i samhället eller på andra sätt bryta ned samhällets funktionalitet.