Totalförsvar

 • Vad är totalförsvar?

  Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

 • Totalförsvarsplikt och krigsplacering

  I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

 • Krigsorganisation

  För att vi ska kunna upprätthålla vår verksamhet under höjd beredskap behöver vi planera för krigsorganisation.

 • Säkerhetsskydd

  Det återupptagna arbetet med civilt försvar innebär att kommuner och regioner får ett ökat behov av att arbeta med säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, terroristbrott, sabotage och vissa andra hot.

 • Hur kommunicerar kommunen under kriser?

  Under extraordinära händelser kan kommunen komma att kommunicera via vår webbplats, Facebook eller telefon.

 • Skyddsrum

  Skyddsrum är till för att ge befolkningen (ej militären) fysisk skydd vid krig. Skyddsrummen anses vara allmän plats vilket innebär att vem som helst kan söka skydd i skyddsrummen, det spelar ingen roll om du är svensk medborgare eller inte.