Sök lediga lägenheter eller lokaler

Vår bostads- och lokaluthyrning Bergfast Bostäder och lokaler/Bergs Hyreshus AB har ca 450 bostäder och ett 30-tal kommersiella lokaler i sitt bestånd.

Bergfast Bostäder och lokaler hör till Fastighetsavdelningen på Bergs kommun. Verksamheten drevs tidigare i bolagsform under namnet Bergs Hyreshus AB, men införlivades den 1 januari 2020 i kommunförvaltningen. Politiskt lyder Bergfast under kommunens Fastighets- och IT-nämnd.

Läs mer om Fastighets- och IT-nämnden

Se lediga lägenheter och lokaler eller hantera ärenden

Bergfast har en egen webbsida där du som befintlig eller blivande hyresgäst till exempel kan se lediga bostäder och lokaler just nu, få tips och råd om din bostad eller lokal samt hantera dina kontrakt och liknande.

Bergfast Bostäder/Bergs Hyreshus webbplats

Postadress

Bergfast Bostäder och lokaler
Skede 910
845 94 Hackås

Kontaktformulär för synpunkter eller felanmälan

Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter