Bredband och fiber

Bredbandsinfrastruktur är en viktig förut­sättning för medborgare, tillväxt, näringsliv, levande landsbygd och utveck­ling av kommunal verksamhet. Bergs kommuns roll är att följa upp fiberutbyggnaden så att den följer den IT-infrastruktursstrategi för 2021-2026 som antagits av Kommunfullmäktige.

Utbyggnaden av bredband i Bergs kommun utgår från de mål som satts i kommunens IT-infrastruktursstrategi för 2021-2026. Läs hela bredbandsstrategin 2021-2026 Pdf, 710.5 kB.

Samverkan med IP-Only och byggstatus

Bergs kommun sålde efter beslut i kommunfullmäktige 2017 bredbandsnätet till IP-Only och samverkar sedan dess med denna aktör om den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

Bergs kommuns roll är att följa upp fiberutbyggnaden så att den följer den IT-infrastruktursstrategi för 2021-2026 som antagits av Kommunfullmäktige, bland annat genom att initiera samarbete med/mellan aktörer inom fiberutbyggnaden och deltar aktivt i planeringsarbetet.

Läs mer om byggstatus för bredband i Bergs kommun på IP-Onlys webbplats Länk till annan webbplats.