Bredband och fiber

Ett väl utbyggt bredbandsnät är en viktig förut­sättning för medborgare, tillväxt, näringsliv, levande landsbygd och utveck­ling av kommunal verksamhet. Bergs kommuns roll är att följa upp fiberutbyggnaden så att den följer den IT-infrastruktursstrategi för 2021-2026 som antagits av kommunfullmäktige.

Bredband och fiber är en viktig del av vår infrastruktur

Digitaliseringen av samhället innebär att allt fler tjänster görs tillgängliga på nätet, samtidigt som nya tjänster och användningsområden tillkommer ständigt. Det gör att en fast bredbandsanslutning snart är lika självklar som indragen el och vatten.

Välfärdsteknik är även ett område som utvecklas snabbt och som ökar tryggheten och möjligheten att bo kvar hemma i större utsträckning för både äldre och funktionsnedsatta. Samtidigt höjer tillgången till fast bredband värdet på bostaden mer än den verkliga anslutningskostnaden.

Prioriterade områden för fiberutbyggnad

PTS (Post- och telestyrelsen) har sedan 2020 i uppdrag av regeringen att utlysa bredbandsstöd. Bergs kommun har i samråd med Region Jämtland/Härjedalen möjlighet att prioritera utpekade byggnader/områden för stödberättigad utbyggnad.

Beviljade stöd samt övrig fiberutbyggnad följs årligen upp av Bergs kommun kopplat till IT-infrastruktursstrategi för 2021-2026 Pdf, 710.5 kB, öppnas i nytt fönster. som antagits av kommunfullmäktige.

Prioriterade områden i Bergs kommun 2023:

  • Nederhögen, Bryngelhögen och Klaxåsen (handläggs av PTS)
  • Häggsåsen, Billsåsen och Kusböle (handläggs av PTS)

Prioriterade områden i Bergs kommun 2022:

  • Salsån (beviljades stöd)
  • Nästeln/Lillsved (beviljades stöd 2022. Utbyggnad påbörjas augusti 2023)
  • Rätan, ännu ej utbyggda delar (beviljades stöd)

Utbyggnaden av bredband i Bergs kommun utgår från de mål som satts i kommunens IT-infrastruktursstrategi för 2021-2026.

Samverkan med GlobalConnect och byggstatus

Bergs kommun sålde efter beslut i kommunfullmäktige 2017 bredbandsnätet till IP-Only, numera GlobalConnect och samverkar sedan dess med denna aktör om den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

Bergs kommuns roll är att följa upp fiberutbyggnaden så att den följer den IT-infrastruktursstrategi för 2021-2026 som antagits av kommunfullmäktige, bland annat genom att initiera samarbete med och mellan aktörer inom fiberutbyggnaden, och delta aktivt i planeringsarbetet.