Feriepraktik: information för ungdomar

kille så står och rör i en plastmugg på ett café

Feriepraktik är till för ungdomar som är folkbokförda i Bergs kommun och som inte har ett annat sommarjobb. Feriepraktik innebär att du får möjlighet att pröva på ett yrke med tillgång till handledare under en begränsad tid.

Vilka ungdomar kan söka?

Folkbokförda i Bergs kommun som är födda  2006, 2007, 2008 eller 2009.

Arbetstid

Du arbetar 75 timmar under 3 veckor.

Sommaren är uppdelad i tre perioder:

  • Period 1: 17 juni - 5 juli
  • Period 2: 8 juli - 26 juli
  • Period 3: 29 juli - 16 augusti

Ansvarig arbetsledare på varje arbetsplats bestämmer vilka arbetstider som gäller men arbetstiden bör inte överstiga 6 tim/dag (plus en rast som inte är betald). Exempel på arbetstid: 08.00-15.00 och en timmes obetald lunch mellan 11.00-12.00. Infaller din period under midsommarafton ges du möjlighet att arbeta in denna dag. Infaller din arbetstid under kväll och/eller helg utgår samma ersättning som under vardagar. Du får maximalt arbeta 75 timmar.

Feriepraktikanter förväntas inte arbeta helger eller kvällar, skulle det bli aktuellt ska en överenskommelse mellan målsman, ungdom och arbetsgivare göras.

Ingen lunchersättning utgår från kommunen.

Arbetsplatser

Kommunen erbjuder feriepraktik inom till exempel vård och omsorg, förskola, vaktmästeri, butik, café och restaurang, trädgårdsarbete samt som ungdomsledare inom föreningsliv.

Beskriv i din ansökan vad du är intresserad av och om du har förmågor som gör att du skulle passa för ett speciellt uppdrag.

Skyddskläder och utrustning

Om du behöver skyddskläder och utrustning ser arbetsgivaren till att du får det, annars arbetar du i dina egna kläder.

Du som elev är försäkrad genom kommunens olycksfallsförsäkring.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras till den ansvarige handledaren. Du anmäler själv till Försäkringskassan om du är anmäld där och berättigad till sjukersättning. Sjuklön betalas inte ut av Bergs kommun.

Timrapport

Närvaro rapporteras på en timrapport som är särskilt framtagen för feriepraktik. Fyll i antal genomförda arbetstimmar för varje dag och summera ihop perioden. Kommunen ersätter dig bara för 75 timmar. Om du kommer tjäna mindre än 24 238 kr under 2024 behöver du inte betala någon skatt. Fyll då i den nedre delen på timrapporten.

Om skatter på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ansvarar för din timrapport. Be din arbetsledare skriva under timrapporten när du är klar med din period. Kontrollera att den är korrekt ifylld innan du skickar den.

Direkt efter din arbetsperiod skickar du din timrapport till:
Bergs kommun
Box 73
845 21 Svenstavik

Märk kuvertet med "Feriepraktik".

Löneutbetalning

Utbetalningsdatum är 27 juli, 27 augusti och 27 september.

För att få lön den 27 juli måste rapporten vara inne hos kommunen senast den 11 juli.

För att få lön den 27 augusti måste rapporten vara inne senast den 6 augusti.

För att få lön den 27 september måste rapporten vara inne senast den 6 september.

Ersättning

Född 2009 60 kronor/ timme

Född 2008 60 kronor/ timme

Född 2007 65 kronor/ timme

Född 2006 65 kronor/ timme.

Intyg

Efter avslutad period har arbetsgivaren möjlighet att fylla i ett arbetsgivarintyg som du kan ha med dig när du söker arbete i framtiden. Arbetsgivaren får denna skickad till sig.

Belastningsregistret

För dig som jobbar inom barnomsorg exempelvis förskola krävs ett utdrag ur belastningsregistret som lämnas till respektive verksamhets chef. Ungdomar som blir erbjuden plats inom förskola får information via e-post om hur det går till.