Pågående detaljplaner

Här hittar du kommunens pågående detaljplaner som är i plankö, på samråd, granskning, överklagade, planerade att antas eller nyligen laga kraft vunna detaljplaner.

Samråd

Detaljplanens namn

Samrådstid

Status

Klövsjöby 11:22 och 12:18 med flera2024-02-16 till 2024-03-08Samråd pågår
Granskning

Detaljplanens namn

Granskningstid

Status

Näcksta 2:6 (Hov 1:117)2024-02-23 till 2024-03-22Granskning pågår
Planer inför antagande

Detaljplanens namn

Senaste beslut

Föreslaget datum för antagande
Antagna

Detaljplanens namn

Senaste beslut

Status

 

  
Laga kraft

Detaljplanens namn

Senaste beslut

Status

Bergsbyn 2:13 med flera

2022-05-12

Laga kraft

Klövsjö 1:341

2022-11-22

Laga kraft

Åsarne-Österåsen 2:252 med flera

2023-06-21

Laga kraft

Hov 2:33 m.fl.

2023-06-20

Laga kraft

Fäste 3:4 m.fl.

2023-06-20

Laga kraft

Rätansbyn 8:99 m.fl.

2023-06-20

Laga kraft

Klövsjö 3:108

2023-12-28

Laga kraft