Pågående detaljplaner

Här hittar du kommunens pågående detaljplaner som är i plankö, på samråd, granskning, överklagade, planerade att antas eller nyligen laga kraft vunna detaljplaner.

Samråd

Detaljplanens namn

Samrådstid

Status
Granskning

Detaljplanens namn

Granskningstid

Status
Planer inför antagande

Detaljplanens namn

Senaste beslut

Föreslaget datum för antagande
Antagna

Detaljplanens namn

Senaste beslut

Status
Laga kraft

Detaljplanens namn

Datum

Status

Klövsjöby 11:22 och 12:18 med flera

2024-06-11

Laga kraft

Näcksta 2:6 (Hov 1:117)

2024-06-11

Laga kraft

Bergsbyn 2:13 med flera

2022-05-12

Laga kraft

Klövsjö 1:341

2022-11-22

Laga kraft

Åsarne-Österåsen 2:252 med flera

2023-06-21

Laga kraft

Hov 2:33 m.fl.

2023-06-20

Laga kraft

Fäste 3:4 m.fl.

2023-06-20

Laga kraft

Rätansbyn 8:99 m.fl.

2023-06-20

Laga kraft

Klövsjö 3:108

2023-12-28

Laga kraft