Pågående detaljplaner

Här hittar du kommunens pågående detaljplaner som är i plankö, på samråd, granskning, överklagade, planerade att antas eller nyligen laga kraft vunna detaljplaner.

Plankö

Detaljplanens namn

Senaste beslut

StatusSamråd

Detaljplanens namn

Senaste beslut

Status

Klövsjö 3:108

Samrådstid: 2022-08-17-2022-09-14

Samråd

Hov 2:33 med flera

Samrådstid: 2023-03-03 - 2023-03-24

Samråd

Fäste 3:4 med flera

Samrådstid: 2023-03-03 - 2023-03- 31

Samråd

Åsarne-Österåsen 2:252

Samrådstid: 2023-03-08 - 2023-03-29

Samråd

Granskning

Detaljplanens namn

Senaste beslut

Status

Rätansbyn 8:99

Granskningstid: 2023-03-03 - 2023-03-24

Granskning
Antagande

Detaljplanens namn

Senaste beslut

Status

Bergsbyn 2:13 med flera

2022-05-12

Laga kraft

Klövsjö 1:341

2022-11-22

Laga kraft

Åsarne-Österåsen 2:252

2022-05-12

Laga kraft

Laga kraft

Detaljplanens namn

Senaste beslut

Status