Bli deltidsbrandman

Som deltidsbrandman eller räddningstjänstpersonal i beredskap fyller du en viktig samhällsfunktion och hjälper till vid bränder, trafikolyckor, vattenlivräddning, djurlivräddning, hjärtstopp och andra sjukvårdsfall.

Inom Bergs kommun finns fyra deltidsstationer med räddningstjänstpersonal i beredskap. De finns i Svenstavik, Myrviken, Ljungdalen och Rätan. På Räddningstjänsten Jämtlands webbplats kan du läsa mer om att hur det är att arbeta som deltidsbrandman, och på vilka stationer det finns lediga uppdrag.

Läs mer om räddningstjänstpersonal i beredskap hos Räddningstjänsten Jämtland Länk till annan webbplats.

Du behöver bo och arbeta nära stationen

Din tjänst som räddningstjänstpersonal i beredskap kombinerar du med ditt ordinarie arbete. När du har beredskap och larmet går rycker du ut och behöver då lämna hem eller jobb en tid. Förutom din viktiga samhällsfunktion är rollen som brandman ofta en resurs inom ditt ordinarie arbete, till exempel för att utbilda inom brandskydd.

Du behöver bo och arbeta inom 5 minuter från en station så du snabbt kan ta dig tid om larmet går. Innan du påbörjar arbetet som brandman får du utbildning av Räddningstjänsten Jämtland, som gör dig redo för arbetsuppgifterna.