Gymnasium

 • Om Fjällgymnasiet

  Fjällgymnasiet i Svenstavik är en liten skola med ca 120 elever och kommunens enda gymnasieskola idag. På en liten skola försvinner du inte i mängden. Du lär känna både dina klasskompisar och elever från andra program. Små klasser ger automatiskt mer tid per elev. Du har lätt att få lärarhjälp när du behöver det. Miljön är fräsch och ombonad. Stämningen familjär och avspänd.

 • Utbildning för barn och ungdomar från Ukraina

  Barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller asylsökande barn och ungdomar har rätt till utbildning i Sverige.

 • Studie- och yrkesvägledning

  Studie- och yrkesvägledaren (SYV) arbetar främst med att ge information och stöd genom de studie- och yrkesval som du som elev ställs inför, till exempel gymnasievalet, samt att informera om fortsatta utbildningar och arbete.

 • Inackorderingsbidrag

  Om du är folkbokförd i Bergs kommun och studerar på gymnasiet kan du ha rätt till inackorderingsbidrag.

 • Jobbgaranti för vård- och omsorgsprogrammet

  Elever som slutfört utbildning vid vård- och omsorgsprogrammet på Fjällgymnasiet omfattas av en jobbgaranti som avser anställning inom vård och omsorg samt LSS i Bergs kommun.

 • Elevhälsa

  Elevhälsans mål är att arbeta för att barn och elever ska få en arbets- och lärandemiljö som främjar lärande och utveckling. Elevhälsan jobbar både främjande och förebyggande.

 • Lov, läsårstider och planeringsdagar

  Här hittar du information om lov, ledigheter och läsårstider såsom studiedagar, lovdagar och när skolan slutar för terminen.

 • Skolskjuts och ungdomskort

  Information om skolskjuts och busskort för barn och ungdomar i Bergs kommun.