Jobbgaranti för vård- och omsorgsprogrammet

Elever som slutfört utbildning vid vård- och omsorgsprogrammet på Fjällgymnasiet omfattas av en jobbgaranti som avser anställning inom vård och omsorg samt LSS i Bergs kommun.

När och var togs det politiska beslutet och vad är det som beslutats/utlovats?

Beslut togs av kommunfullmäktige 2021-03-29, om jobbgaranti för elever som slutfört utbildning vid vård- och omsorgsprogrammet på Fjällgymnasiet. Garantin avser anställning inom vård och omsorg samt LSS i Bergs kommun.

Vem är aktuell för anställning inom ramen för jobbgarantin?

Den som slutfört sin utbildning vid Fjällgymnasiets vård- och omsorgsprogram men saknar relevant yrkeserfarenhet kan söka anställning enligt jobbgarantin.

Semestervikariat direkt efter examen från vård- och omsorgsgymnasiet är inget hinder för anställning enligt jobbgarantin.

Vad innebär en anställning enligt jobbgarantin?

Den som anställs enligt beslutet om jobbgaranti får en provanställning som undersköterska/stödassistent inom någon av kommunens verksamheter inom vård och omsorg eller LSS.

Anställningen är en provanställning på heltid på BUI – som är ett lönekollektivavtal vid sidan av huvudöverenskommelsen (HÖK). Provanställningsperioden enligt BUI kan vara upp till 12 månader, och syftar till att därefter övergå till en tillsvidareanställning enligt kollektivavtalet HÖKs allmänna bestämmelser (AB).

Som anställd enligt BUI ska du ha en utsedd handledare samt en utbildnings- och introduktionsplan.

Anställningen ska innehålla utbildnings- och introduktionsinsatser, och det ska finnas handledare och en introduktionsplan.

Arbetstidsmåttet är 38,25 timmar per vecka. Av den totala arbetstiden får i genomsnitt högst 75 procent användas för de arbetsuppgifter som framgår av anställningsavtalet.

Vilken lön får den som anställs enligt jobbgarantin?

Lönenivån regleras i det kollektivavtal som ligger till grund för anställningen; BUI – vilket är ett lönekollektivavtal vid sidan av huvudöverenskommelsen (HÖK). Enligt avtalet utgör månadslönen 75 procent av lägsta lön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning enligt HÖK med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Detta gäller under provanställningen. Om/när övergång till en tillsvidareanställning sker, gäller lönenivå enligt överenskommelse om lägsta ingångslöner inom Kommunals avtalsområde.

Hur ansöker jag om anställning inom jobbgarantin?

Intresseanmälan ska göras samma år som eleven avslutar utbildningen vid Fjällgymnasiet.