Socialtjänst

Avdelningen Socialtjänst omfattar enheterna myndighetsutövning och verkställighet.

Mydighetsutövning omfattar individ- och familjeomsorgen (IFO) samt biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen och LSS.

Verkställighet Socialtjänst omfattar verksamheterna Eget boende 18+, Anhörigstöd och Familjens hus.