Stabsavdelningen

Stabsavdelningen ansvarar för övergripande ekonomistyrning, stöd till den politiska processen (kommunfullmäktige, kommunstyrelse, utbildningsnämnd, vård- och socialnämnd, fastighetsnämnd samt utskott) inklusive sekreterarskap, utredningsstöd, ärendehantering samt medborgarservice.

Stabsavdelningen består av sex funktioner:

 • Ekonomistöd
 • Kompetensstöd med kommunikationsfunktion och säkerhetsfunktion
 • IT-enhet
 • Teknisk enhet
 • Demokratistöd
 • Växel

Chef för avdelningen är Jesper Tjulin och biträdande chef är Conny Bodén.

Stabsavdelningen arbetar bland annat med:

 • Finansförvaltning och samordning av den övergripande ekonomiska planeringen
 • Nämndsadministration
 • IT
 • Markfrågor
 • Bostadsanpassning
 • Demokratifrågor
 • Kommunikationsfrågor
 • Utredningar
 • Arbetet med samiskt förvaltningsområde
 • Frågor som rör säkerhet, krishantering, totalförsvar och beredskap
 • Upphandling
 • Arkiv
 • Kommunens telefonväxel
 • Valnämnd